Reklamacije

PRIMEDBE I REKLAMACIJE

Žalbe, reklamacije i primedbe potrošači mogu izjaviti:
1. slanjem na elektronsku adresu [email protected],
2. na broj telefona 031/522-827 od 08-16h od ponedeljka do petka
4. redovnom poštom na adresu – Vodič d.o.o. Dimitrija Tucovića 93, 31000 Užice (sa naznakom „za bubalicu“)
Prodavac će u roku od jednog radnog dana potvrditi da je reklamacija primljena. U roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, prodavac će pisanim ili elektronskim putem obavestiti potrošača o odluci (prihvaćena ili odbijena primedba potrošača u vezi sa saobraznošću artikla) u vezi sa reklamiranim artiklom, kao i o eventualnom načinu rešavanju reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (povraćaj novca, odgovarajuće umanjenje cene, zamena ili popravka artikla). Reklamacija će biti rešena u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije.