Mnogobrojne aktivnosti školskih bibliotekara

Mnogobrojne aktivnosti školskih bibliotekara

– U svom radu školski bibliotekari, uprkos mnogobrojnim aktivnostima koje sprovode, nisu dovoljno vidljivi ni priznati –

Mnogobrojne aktivnosti školskih bibliotekara

Školski bibliotekari imaju posebno mesto i naročitu ulogu u obrazovno-vaspitnom sistemu, oni svojim neposrednim radom posebno sa učenicima, ali i nastavnicima, stručnim saradnicima, roditeljima, obogaćuju obrazovno-vaspitnu praksu, a dve Užičanke, bibliotekarke OŠ „Dušan Jerković“, već su poznata imena na polju školskog bibliotekarstva. Od ovoga leta imaju i nove uloge – Mirjana Radovanović Pejović je novi predsednik Društva školskih bibliotekara Srbije, a Ana Duković je novi urednik časopisa „Školski bibliotekar”.

Ana i Mirjana su učesnice mnogobrojnih seminara i konferencija u Srbiji i regionu, a posebno treba istaći da su jedine iz Srbije ikada učestvovale prošle godine na Svetskom kongresu školskih bibliotekara u Dubrovniku sa svojim stručnim radom i izlaganjem „Ko je spreman za školskog bibliotekara sa vizijom u Srbiji“ o položaju i radu školskog bibliotekara. Na stručnim skupovima uvek predstavljaju pojedine segmente delokruga svog rada, želeći da pokažu široj javnosti kako svojim metodama rada školski bibliotekar ustrajno teži da učenici, ali i ostali akteri školskog života, prepoznaju školsku biblioteku kao mesto za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

„Časopis „Školski bibliotekar”, između ostalog, teži da prikaže mnogobrojne aktivnosti školskih bibliotekara koji u školama godinama stvaraju u svojim bibliotekama prisno okruženje u kome se učenici podstiču na čitanje i učenje, na saradnju i kreativno rešavanje problema“, kaže Ana Duković.

„U svom radu školski bibliotekari, uprkos mnogobrojnim aktivnostima koje sprovode, nisu dovoljno vidljivi ni priznati, i treba da prepoznaju DŠBS kao svoje udruženje, koje će se truditi da razvije duh zajedništva, kao i da postavi nove temelje za uspostavljanje trajne saradnje među školskim bibliotekarima. Novi Upravni odbor želi da afirmiše i učini vidljivijim rad školskih bibliotekara, koji nisu u dovoljnoj meri prepoznati kao stručan i adekvatan kadar u prosvetnom sistemu Srbije, čiji rad pokreće učenike na učenje i istraživanje u ovom vremenu celoživotnog učenja“, dodaje Mirjana Radovanović Pejović.

Zajednički žele da podstaknu i osnaže kolege, školske bibliotekare, da se priključe Društvu školskih bibliotekara Srbije jer samo jedinstvenim nastupom mogu prebroditi svakovrsne teškoće sa kojima se suočavaju prethodnih nekoliko godina, kao i novonastale, usled epidemiološke situacije u svetu.

M. R. Pejović, M. Jevtić

izvor: uzickanedelja.rs

Share this post

Ostavite odgovor